U današnje vrijeme u poslovnom okruženju promjene, napredak i prilagodba svemu tome općenito dolaze jako brzo, pa tako i u djelatnosti pružanja „vanjskih“ računovodstvenih usluga.

Značajan trenutak dogodio se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju (EU) čime se i cijeli niz računovodstveno-poreznih propisa krenuo usklađivati i prilagođavati standardima EU, a pružateljima računovodstvenih usluga postali su zanimljivi propisi/direktive EU isprva dostupni na engleskom jeziku.

Elektronički servisi, razni izvještaji i razmjena različitih poslovnih informacija na relaciji između računovodstvenih servisa, poreznih uprava svih članica EU i nekih drugih korisnika tih podataka, odvijaju se između ostalog i na engleskom jeziku.

Poslovna „zona“ u Republici Hrvatskoj postala je otvorena i dostupna strancima gotovo u istoj mjeri kao i domaćem stanovništvu, a engleski jezik je uobičajen odnosno standardni komunikacijski jezik. Velik broj domaćih tvrtki zapošljava strance ili ima strance u vlasničkoj strukturi. Prema tome došlo je do potrebe za gotovo svakodnevnom upotrebom engleskog jezika i kod djelatnika u računovodstvenoj struci unutar tvrtki iz različitih područja tj. djelatnosti i kod djelatnika u tvrtkama koje direktno pružaju računovodstvene usluge.

Engleski jezik u računovodstvenoj struci je poslovni oblik komunikacije u kojemu se koristi specifična terminologija vezana uz struku. Osim specifičnih stručnih termina ostatak komunikacije na engleskom jeziku je pretežno standardni poslovni jezik nevezano da li se komunikacija odvija licem u lice, pisanim putem ili nekim od oblika elektroničke komunikacije. Općenito oblik poslovne komunikacije na stranom jeziku (u ovom slučaju engleskom jeziku) odvija se u tzv. formalnom obliku, a što je jednako prisutno i u računovodstvenoj struci.

Prilikom obavljanja poslova prikupljanja/kreiranja poslovne dokumentacije, obrade iste, izrade raznih izvještaja, obrade dokumentacije u svrhu obračuna plaće, savjetovanja unutar specifičnih područja računovodstva i sl. u „novije“ vrijeme koristi se jako puno anglizama kao što je slučaj i u svakodnevnom životu. Većim dijelom tome je zaslužan jako brzi napredak tehnologije i digitalizacije raznih poslovnih procesa.

Samim time što u današnje vrijeme gotovo da i nije moguće obavljati usluge iz područja računovodstva u razumnom roku bez upotrebe računala u vidu računovodstvenog software-a, raznih komunikacijskih aplikacija, web aplikacija i dr., može se zaključiti da je engleski jezik sveprisutan. Nekako neprimjetno u svakodnevnim radnim procesima i zadaćama koristimo engleski jezik i u pismenom i u usmenom obliku komunikacije s raznim pretežno lokalnim strankama kroz razne fraze ili izraze koje je neprirodno prevesti na hrvatski jezik.

Možemo zaključiti da je engleski jezik dominantan u svim oblicima internacionalne poslovne komunikacije i da je gotovo obaveza poznavanje i upotreba engleskog jezika u današnjem poslovanju, a i hrvatski jezik se postepeno prilagođava tom jakom utjecaju.

Kao „vanjski“ računovodstveni servis preporučili bi, kako kolegama računovođama tako i djelatnicima iz ostalih područja, usavršavanje u korištenju engleskog jezika da bi lakše mogli iskoristiti potencijalne poslovne prilike i odgovoriti na zahtjeve današnjeg dinamičkog i globalnog tržišta.