Nema većih iznenađenja u odnosu na prošlogodišnju prijavu, pa da prođemo pravila oko načina podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak za 2016.

Sljedeći porezni obveznici dužni su do 28.02.2017. podnijeti Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2016.godinu:

  1. obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga
  2. članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (rezidenti) koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi
  3. porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezni obveznici, koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću
  4. porezni obveznici koji prema članku 49.Zakona nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali Zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u posebnom postupku do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, čijom bi primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Prijavu više ne trebaju ispunjavati i samostalno podnositi porezni obveznici koji su ostvarili sljedeće primitke:

  1. dohodak od nesamostalnog rada bez obzira na to da li je isplaćen od jednog ili više poslodavaca istodobno ili ne
  2. mirovinu, ako je isplatitelj mirovine HZMO
  3. dohodak od imovine i imovinskih prava (najamnine i imovinska prava)
  4. dohodak od kapitala
  5. dohodak od osiguranja
  6. drugi dohodak (ugovor o djelu, autorski honorar)

Porezna uprava će prema podacima s kojima raspolaže sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza te o tome izdati Privremeno porezno rješenje (POSEBNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJE OBVEZE POREZ NA NA DOHODAK) najkasnije do 30.06.2017. Ako porezni obveznik ustanovi da Porezna uprava ne raspolaže nekim podacima na temelju kojih bi mogao ostvariti povrat poreza, izvijestit će o tome Poreznu upravu putem Obrasca ZPP-DOH najkasnije do 28.02.2017.

Ova obavijest je informativnog karaktera, a u slučaju potrebe za detaljnijom analizom slobodno nam se obratite 🙂