U skladu s kontinuiranim usklađivanjem hrvatskih propisa iz područja PDV-a s propisima EU, a koje detaljnije možemo pročitati u odredbama određenih direktiva vijeća EU, od 01. srpnja 2021.g. stupaju na snagu izmjene Zakona o PDV-u po pitanju oporezivanja usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama i o oporezivanju prodaje dobara na daljinu.

Dosadašnji MOSS sustav primjenjivao se samo kod određene vrste usluga, a sada se proširuje na sve usluge i na prodaju dobara na daljinu, te postaje sustav OSS.

Porezni obveznici imaju mogućnost registrirati se u svakoj državi članici koja prema važećim propisima predstavlja mjesto oporezivanja, a upravo je svrha OSS sustava omogućiti poreznom obvezniku da to napravi na jednom mjestu tj. u jednoj državi članici i da od tuda rješava sve svoje obveze.

Zakon o PDV-u propisuje odredbe o posebnim postupcima oporezivanja i to redom:

  1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU
  2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

Općenito odredbe Zakona po pitanju mjesta oporezivanja usluga nisu izmijenjene.

Posebni postupak oporezivanja pod točkom 1. može primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području EU.

Porezni obveznik može izabrati bilo koju državu članicu kao državu članicu prijave.

Ako porezni obveznik odabere sustav OSS za oporezivanje isporuke usluga, tada mora prijaviti sve vrste isporuka putem OSS-a, a ne može npr. izostaviti isporuke dobara.

Prijava PDV-a se radi za svako tromjesečje, a rok je zadnji dan u tekućem mjesecu nakon proteka tromjesečja što je ujedno i rok za plaćanje obveze za PDV.

U sklopu posebnog postupka oporezivanja pod točkom 2. elektroničko sučelje (web portal) smatra se isporučiteljem kada omogućuje isporuku dobara na daljinu unutar EU od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, ali ne ako omogućuje isporuke usluga i dobara od strane poreznog obveznika sa sjedištem na području EU.

Na isporuke telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama i prodaju dobara na daljinu unutar EU, primjenjuje se prag isporuke u iznosu od 77.000,00 kuna.

Ako su ti uvjeti zadovoljeni u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini, tada je mjesto oporezivanja u državi članici sjedišta isporučitelja.

Prag isporuke vrijedi samo za porezne obveznike iz EU i za točno navedene isporuke.

Porezni obveznici koji ne prelaze prag isporuke dužni su do 20. siječnja tekuće godine podnijeti obrazac E-Trgovina za prethodnu godinu.

U slučaju prelaska praga isporuke tijekom godine, porezni obveznik je dužan predati obrazac E-Trgovina u roku od 8 dana od isporuke kojom je pređen prag i tada se može registrirati u OSS sustav ili pojedinačno u svaku državu članicu u kojoj je mjesto oporezivanja.

Posebni postupak oporezivanja pod točkom 3. kroz sustav IOSS (Import OSS) obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna (150,00 EUR), osim dobara koja podliježu trošarinama.

Svi porezni obveznici mogu primjenjivati IOSS, a oni iz trećih zemalja moraju imenovati posrednika kao odgovornu osobu za plaćanje PDV-a i ispunjavanje obveza iz ovog postupka koji ima sjedište na području EU.

Potrebno je prijaviti poreznoj upravi početak odnosno prestanak obavljanja djelatnosti unutar ovog posebnog postupka, a Porezna uprava dodjeljuje IOSS identifikacijski broj svakom korisniku tj. posrednicima za svakog korisnika kojeg zastupaju.

Prodajom dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja smatra se isporuka dobara koja se prevoze iz trećih područja ili trećih zemalja u EU poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar EU ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik.

Ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kuna).

Porezni obveznik koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca u sklopu prodajne cijene i takva dobra su oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu ako je isporučitelj prikazao Carinskoj upravi valjani IOSS identifikacijski broj.

Prijava PDV-a se radi za svaki kalendarski mjesec, a rok prijave je zadnji dan u tekućem mjesecu za prošli mjesec što je ujedno i rok za plaćanje obveze za PDV.

Porezni obveznici koji primjenjuju ove posebne postupke oporezivanja nemaju pravo na odbitak pretporeza u državi članici potrošnje, ali imaju pravo na povrat PDV-a u skladu s propisanim postupcima.

Posebni postupak oporezivanja pod točkom 4. odnosi se na slučaj ako porezni obveznik ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja za uvoz dobara čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna (150,00 EUR) postoji mogućnost da postupak prijave i plaćanja PDV-a odradi osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi (npr. kurirske službe) za račun osobe kojoj su dobra namijenjena, a čiji prijevoz završava u tuzemstvu.

Osoba kojoj su dobra namijenjena odgovorna je za plaćanje PDV-a.

Za potrebe ovog postupka primjenjuje se stopa PDV-a od 25%, a kupac to može i odbiti te odabrati sniženu stopu ako je moguće prema odredbama Zakona o PDV-u s obzirom na vrstu dobara koju uvozi.

Za primjenu pojedinih posebnih postupaka oporezivanja porezni obveznici su se mogli prijaviti već od 01. travnja 2021.g.