U NN 128/2017 objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018.godinu.

Izdvajamo neke od osnovica za obračun doprinosa:

 • najniža mjesečna osnovica, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38, iznosi 3.047,60 kuna
 • najviša mjesečna osnovica, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6, iznosi 48.120,00 kuna
 • najviša godišnja osnovica, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6 te brojke 12, iznosi 577.440,00 kuna
 • mjesečna osnovica za djelatnost obrta (dohodak od samostalne djelatnosti), umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65, iznosi 5.213,00 kuna
 • mjesečna osnovica za djelatnost obrta (dobit od samostalne djelatnosti), umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1, iznosi 8.822,00 kuna
 • mjesečna osnovica za djelatnost paušalnog obrta, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4, iznosi 3.208,00 kuna
 • mjesečna osnovica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38, iznosi 3.047,60 kuna
 • mjesečna osnovica za službeni put u inozemstvo umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38, iznosi 3.047,60 kuna
 • mjesečna osnovica za naknadu za HZZO, umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38, iznosi 3.047,60 kuna
 • najniža mjesečna osnovica, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave ili izvršni direktor, iznosi 5.213,00 kuna.

Osim propisanih osnovica izdvajamo i sljedeće:

 • minimalna plaća iznosi 3.439,80 kuna
 • prosječna bruto plaća u RH (1-8/17) iznosi 8.020,00 kuna
 • prosječna neto plaća u RH (1-8/17) iznosi 5.960,00 kuna
 • zaštićeni dio plaće od ovrhe iznosi 3.973,33 kuna.

U pogledu radnog odnosa i primjene najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa, najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa primjenjuje se:  

 • u slučaju neisplate plaće za vrijeme u kojemu radnik koristi neplaćeni dopust ili nije radio zbog drugih razloga, sukladno propisima o radu, a za to vrijeme radni odnos nije prekinut, sukladno Zakonu o radu,
 • u slučaju isplate plaće odnosno naknade plaće na teret poslodavca za vrijeme u kojemu radnik nije radio radi bolovanja, a tako isplaćena plaća odnosno naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice i
 • u svim ostalim slučajevima kada bi svota osnovice za određeni mjesec bila nižom od najniže mjesečne osnovice.