U Narodnim novinama 121/19 objavljene su izmjene zakona vezane uz IV. krug porezne reforme.

Primjena navedenih propisa počinje od 01.01.2020.g. s manjim izuzećima po pitanju procesa prilagodbe u nekim specifičnim situacijama.

Ovim izmjenama će i poduzetnici i građani osjetiti, barem malo, pozitivan pomak kao nastavak na primjenu propisa od 01.09.2019.g. vezanih uz porez na dohodak odnosno mogućnost isplate neoporezivih naknada.

Navesti ćemo informacije o novostima podijeljene prema područjima primjene.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Opća stopa poreza na dodanu vrijednost od 25% ostaje nepromijenjena.

Za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta stopa poreza na dodanu vrijednost je snižena na 13%.

Prag vrijednosti isporuka za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama je povećan na 7.500.000,00 kuna.

Usklađivanje Zakona s Direktivom vijeća EU 2018/1910.

…i još neke promjene s kojim situacijama se rjeđe susrećemo.

FISKALIZACIJA

Već do sada, prema zakonskoj odredbi, postoji obveza navođenja obavijesti „ovo nije fiskalizirani račun“ na pratećim dokumentima koji prethode izdavanju računa kao što su Ponuda, Narudžba i sl.

U skladu s primjenom te zakonske odredbe uvodi se obveza provedbe postupka fiskalizacije računa i za sve prateće dokumente koji prethode izdavanju računa.

Sustav porezne uprave će takve fiskalizirane dokumente povezivati s fiskaliziranim računima.

Zbog potrebe procesa prilagodbe izmjene propisa će postati važeće od 01.04.2020.g.

Uvodi se upotreba QR koda kao obveznog elementa računa.

QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog skupa podataka.

Obveznici će za primjenu ovog propisa morati prilagoditi svoje sustave za fiskalizaciju i zbog toga će primjena započeti sa 01.01.2021.g.

POREZ NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak povećan je s 3.800,00 kuna (faktor 1,5) na 4.000,00 kuna (faktor 1,6).

Prema godišnjem obračunu poreza na dohodak umanjit će se porezne obveze na osnovi godina života i to za osobe do 25 godina umanjenje je 100%, a za osobe od 26 do 30 godina umanjenje je 50% na dio porezne osnovice na koju se plaća porez na dohodak po stopi od 24% tj. do visine godišnje osnovice od 360.000,00 kuna.

Primjena navedenog propisa se odnosi samo na fizičke osobe koje dohodak ostvaruju od nesamostalnog rada (zaposlenici).

Po pitanju neoporezivih primitaka omogućuje se poslodavcima da neoporezivo uplaćuju u korist svojih zaposlenika premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do propisanog iznosa, a na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Poslodavac prilikom isplate plaće bivšem zaposleniku, za zadnji mjesec rada kod tog poslodavca, ima uvid u PK karticu i može koristiti osobni odbitak najkasnije do dana dospijeća plaće.

Isplatiteljima neoporezivih primitaka, putem sustava E-Porezna,  omogućuje se uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje zaposlenik može primiti od više poslodavaca i isplatitelja do određenog iznosa na godišnjoj razini.

Jednako kao i kod poreza na dodanu vrijednost, došlo je do još nekih izmjena koje rjeđe susrećemo u praksi.

POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se plaća po stopi od 12% na godišnje prihode do 7.500.000,00 kuna.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost postaju obveznici poreza na dobit nakon prelaska praga od 7.500.000,00 kuna i to je, prema zadnjim izmjenama propisa, jedini kriterij za prelazak u sustav poreza na dobit.

Prag plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu također je povećan s 3.000.000,00 kuna na 7.500.000,00 kuna.

Navedene su još neke izmjene u području poreza na dobit koje se ne odnose na većinu obveznika poreza na dobit.

OPĆI POREZNI ZAKON

Stavlja se naglasak na korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Porezni obveznik ne može koristiti porezne pogodnosti kroz organizacijske oblike oporezive nižim stopama ako suradnja s isplatiteljem primitka ima obilježja nesamostalnog rada.

Poduzetnik ne smije koristiti različite organizacijske oblike za pojedine ugovorene poslove ili koristiti povezana društva za primjenu niže porezne stope, odnosno za snižavanje poreznih obveza.

Navode se još neke manje izmjene.

Osim navedenih još ćemo spomenuti područja u kojima su se dogodile izmjene, a nismo često uključeni u primjenu istih.

  • Poseban porez na motorna vozila
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
  • Poseban porez na kavu i bezalkoholna pića
  • Administrativna suradnja u području poreza