U proteklih mjesec dana svjedoci smo situacije uzrokovane pandemijom korona virusa.

Kako bi se očuvalo zdravlje stanovništva i spriječilo širenje virusa covid-19, stožer civilne zaštite donio je restriktivne mjere koje su osim ograničavanja kretanja značile i prestanak obavljanja djelatnosti kod kojih je prisutan fizički kontakt, zadržavanje i okupljanje većeg broja osoba i sl.

Neke djelatnosti su time direktno pogođene i potpuno im je onemogućeno poslovanje dok velik broj poduzetnika u različitim djelatnostima indirektno osjeća utjecaj novonastale situacije.

Vlada RH je putem HZZ-a predstavila gospodarsku mjeru za očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.

Za ostvarivanje prava na navedenu potporu poduzetnici trebaju zadovoljavati određene kriterije, a neki od njih su pripadanje djelatnosti poduzetnika u skupine najugroženijih sektora, pad prihoda od minimalno 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, otkazi ugovora o suradnji odnosno otkazani ugovoreni ili naručeni poslovi, otkazivanje rezervacija raznih aranžmana i događaja, nemogućnost isporuka i narudžbi proizvoda, sirovina, materijala, alata, strojeva itd.

Poslodavci uz zahtjev za dodjelom potpore za očuvanje radnih mjesta dostavljaju i dokumentaciju kojom dokazuju razloge otežanog poslovanja.

Predviđeno trajanje mjere je 3 mjeseca, a visina subvencije po radniku iznosi 3.250,00 kn za ožujak, a za travanj i svibanj iznosi 4.000,00 kn mjesečno.

Potpore za ožujak, travanj i svibanj odobravaju se za zahtjeve zaprimljene zaključno sa 07.04.2020., potpore za travanj i svibanj zaključno sa 07.05.2020., a potpore za svibanj zaključno sa 07.06.2020.

Također je donesena i odluka o otpisu javnih davanja vezanih uz plaću za sve subjekte kojima je dodijeljena potpora za plaću.

Otpis javnih davanja odnosit će se na visinu minimalne plaće u RH, dok su ostatak dužni podmiriti poslodavci, a omogućeno je zatražiti odgodu plaćanja na period od 3 mjeseca.

Poslodavci kojima je odobrena i isplaćena potpora za plaću radnika dužni su u periodu za koji je isplaćena potpora obavještavati HZZ o možebitnim promjenama o statusu i broju radnika unutar za to predviđenih rokova.

Nakon što je plaća isplaćena radnicima, poslodavac ima obvezu dostaviti HZZ-u dokaze o isplaćenoj plaći.

Dokazi o isplaćenoj plaći za ožujak dostavljaju se zaključno sa 05.05.2020., za travanj zaključno sa 05.06.2020. i za svibanj zaključno sa 05.07.2020.

Pod dokazima o isplati plaće smatra se oznaka izvješća tj. obrasca JOPPD i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Predaja zahtjeva za potporu, naknadne izmjene, dopune i dokazi o korištenoj potpori, obavlja se putem web aplikacije HZZ-a.

Na internet stranicama HZZ-a također je moguće pronaći detaljne upute vezane uz sustav potpora za plaće radnika pogođenih utjecajem pandemije korona virusa, a dostupni su i predlošci dokumentacije koja se prilaže u procesu obrade zahtjeva za potporu.

Iza nas je mjesec dana ovakve neizvjesne situacije koju je dodatno zakomplicirao jak potres na području grada Zagreba, a trenutno je započeo proces popuštanja mjera koje je donio stožer civilne zaštite.

U narednom periodu s jedne strane pratit ćemo zdravstvenu situaciju u vezi pandemije korona virusa dok ćemo paralelno tome vidjeti na koji način će naše društvo pokrenuti gospodarstvo i vraćati ga u normalno stanje i funkciju.