Od 02.rujna 2013. godine omogućena je registracija hrvatskih poreznih obveznika u VAT Refund sustav kako bi isti mogli ostvarivati povrat PDV-a iz EU.

Elektronički sustav za povrat PDV-a Porezne uprave namijenjen je svim poreznim obveznicima u RH koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji imaju temelja za podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice EU.

Porezni obveznici trebaju predati zahtjev za registracijom za korištenje navedenog sustava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a uz to mogu i predati zahtjev za opunomoćenika koji u ime podnositelja zahtjeva traži povrat PDV-a.

Uvjeti za povrat PDV-a  iz EU

 1. Zahtjev za povrat PDV-a mora se podnijeti putem elektroničkog portala Porezne uprave RH najkasnije do 30.rujna tekuće godine za prethodnu godinu
 2. Podnositelj Zahtjeva za povrat PDV-a mora biti upisan u registar obveznika PDV-a za razdoblje podnošenja povrata
 3. Podnositelj Zahtjeva za povrat PDV-a mora obavljati oporezive isporuke dobara ili usluga s pravom na odbitak pretporeza odnosno Podnositelj ne može biti onaj koji obavlja isključivo oslobođene isporuke dobara ili usluga
 4. Podnositelj Zahtjeva za povrat PDV-a ne smije primjenjivati oslobođenje za male porezne obveznike te
 5. Podnositelj Zahtjeva za povrat PDV-a ne smije imati poslovno sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu u državi članici povrata niti smije obavljati isporuke dobara i usluga u državi članici povrata.

Zahtjev za povratom PDV-a iz EU

Najkasnije do 30.rujna tekuće godine za prethodnu godinu hrvatski porezni obveznici koji imaju uvjete za tražiti povrat PDV-a iz EU obvezni su podnijeti zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava Porezne uprave u RH.

Povrat se može tražiti za kalendarsku godinu, a svota PDV-a ne smije biti manja od 50 Eur, odnosno povrat se može tražiti i za kraća razdoblja ( svaka 3 mjeseca) te iznimno i za kraće razdoblje od 3 mjeseca ako to razdoblje obuhvaća kraj kalendarske godine.  Ako se zahtjev podnosi za kraća razdoblja tada svota PDV-a ne smije biti manja od 400 Eur.

Država članica povrata može tražiti od podnositelja zahtjeva da elektroničkim putem dostavi presliku računa ili uvoznog dokumenta zajedno sa zahtjevom za povratom.

Svaka zemlja članica EU ima propisane uvjete za povrat PDV-a  te ima porezne urede koji su zaduženi za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz drugih država članica EU kojima se porezni obveznici mogu obratiti u vezi s uvjetima povrata.

Za što se može tražiti povrat PDV-a iz EU

Ako se radi o računima poreznih obveznika iz RH na kojima su iskazani uredni elementi računa, u smislu podataka o prodavatelju i kupcu (naziv, adresa, VAT ID), a koji su im zaračunali porezni obveznici iz drugih zemalja članica EU za isporučena dobra i usluge te dobra uvezena u druge države članice EU, povrat se može tražiti za:

 1. gorivo
 2. iznajmljivanje prijevoznih sredstava
 3. troškove za prijevozna sredstva
 4. cestarine i naknade za korištenje cestama
 5. prijevozne putne troškove
 6. smještaj
 7. hranu, piće i usluge restorana
 8. ulaznice za sajmove i izložbe
 9. troškove za luksuznu robu, razonodu i reprezentaciju te
 10. za ostalo.

U kojem roku se dobiva povrat PDV-a iz EU

Država članica povrata obavještava podnositelja o svojoj odluci da odobri ili odbije zahtjev za povrat u roku od 4 mjeseca od njegova primitka od strane te države članice, a najviše u roku od 8 mjeseci ako se traže dodatne informacije.