Republika Hrvatska trebala bi od 01. siječnja 2023.g. koristiti Euro kao službenu nacionalnu valutu.

Prije samog prelaska na Euro provodit će se pripremne radnje i prilagodbe kroz određeni period kako bi se tranzicija iz jedne u drugu valutu provela što efikasnije i jednostavnije.

Europska komisija i Vijeće EU-a trebali bi utvrditi da li Republika Hrvatska zadovoljava sve potrebne uvjete, odnosno da li su ispunjeni svi kriteriji za uvođenje Eura kao službene valute.

Ako uvjeti budu zadovoljeni Vijeće EU-a definirat će tečaj po kojem će se izvršiti konverzija Kuna u Eure, a tečaj će se sastojati od cijelog broja i pet decimala. Dobiveni rezultati preračunavanja zaokruživat će se na dvije decimale sukladno matematičkim pravilima, a iznimno na više od dvije decimale prilikom iskazivanja cijena koje su i do sada bile iskazane na više decimala kao npr. jedinične cijene električne energije, plina itd. Iznosi dobiveni konverzijom , koji će zaokruživanjem biti manji od jednog centa, će se otpisati.

Tijekom pripremnog razdoblja uvođenja Eura, a prema određenim propisima, obavezno će biti dvojno iskazivanje cijena. Tom mjerom želi se zaštititi potrošače od rasta cijena bez neke osnove. Potrošači će imati priliku obavijestiti nadležne institucije ako primijete nedostatak dvojnog iskazivanja cijena, odnosno greške prilikom preračunavanja cijena prema zadanom tečaju.

Dvojno iskazivanje cijena prvenstveno se odnosi na obvezu trgovaca prema krajnjim potrošačima i to prilikom izdavanja ponuda, kod predujmova, na računima, potrošačkim ugovorima i sl.

Dvojne cijene morat će biti jasno istaknute i potrošačima lako dostupne bez obzira na prodajni kanal odnosno medij, a istaknuli bi prodaju u poslovnim prostorima, putem interneta, putem telefona, katalošku prodaju i dr. Na računima će biti obavezno istaknuti službeni tečaj po kojemu je konverzija obavljena, te dvojnu cijenu za svaki pojedini proizvod ili uslugu kao i za ukupan iznos računa. Jedino na računima za javne usluge obavezno će biti istaknuti samo ukupnu cijenu na prethodno opisani način. Obveza isticanja dvojnih cijena odnosi se i na promotivne akcije trgovaca kao što su razne reklame putem plakata, letaka, interneta, mobitela itd.

Postoje i iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena, a naglasak bi stavili na odnose između trgovačkih društava tj. na račune između te vrste subjekata, na njihove interne račune i izvještaje koji se predaju javnim ustanovama. Osim toga iznimke se odnose na kreditne institucije, sustav za platni promet, elektronički novac i druge oblike potrošačkog kreditiranja koji su dužni dvojno prikazivati samo bitne stavke za potrošače kao što su razne naknade, izvješća i stanja depozita. Iznimke će se odnositi i na niz prodajnih kanala kao što su tržnice, OPG, razni automati, sajmovi i dr. Također neće biti potrebno mijenjati već otisnute cijene na ambalaži, raznim tiskovinama, biljezima, kartama i sl.

Obveza iskazivanja dvojnih iznosa odnosi se i na poslodavce prilikom isplate plaće i to minimalno na iznos za isplatu i obustavu, dok će javna tijela državne uprave morati dvojno iskazivati iznose u pravnim aktima.

Ugovore u kojima su navedeni kunski iznosi neće biti potrebno mijenjati, nego će oni nastaviti dalje vrijediti uz primjenu službenog tečaja konverzije.

Šest mjeseci prije nego što Euro postane službena valuta, a pod uvjetom da Republika Hrvatska zadovolji uvjete prelaska na Euro, HNB će započeti tiskanje i opskrbu gotovim novcem. Taj proces odvijat će se u fazama prvo kroz bankarski sektor, FINA-u i Hrvatsku poštu, a nakon toga i putem maloprodajnih kanala.

U trenutku kada Euro postane službena valuta počinje period dvojnog optjecaja u kojem će se Kune moći zamijeniti za Eure bez naknade, a plaćanja u trgovinama bit će moguća i u Kunama i u Eurima, dok će trgovci morati vraćati samo Eure. Period dvojnog optjecaja će trajati dva tjedna.

U prvih šest mjeseci gotovinu će se moći mijenjati bez naknade u FINA-i, Hrvatskoj pošti i bankama, a u periodu između šest i dvanaest mjeseci samo u bankama za što će banke imati pravo zaračunati naknadu.

Nakon dvanaest mjeseci gotovina će se moći mijenjati samo u HNB-u i to kovanice u sljedeće tri godine, a papirnati novac u neograničenom razdoblju, dok istovremeno završava period obveznog dvojnog iskazivanja cijena.

U trenutku uvođenja Eura kompletan platni sustav u Kunama prestaje s radom, a rad nastavlja platni sustav u Eurima koji će automatizmom obaviti potrebne konverzije.

U računovodstvenoj struci, odnosno u radnjama kroz procese raznoraznih izvještavanja, također će biti potrebno obaviti određene prilagodbe pri čemu je osnovna ideja da izvještaji koji se odnose na period prije uvođenja Eura budu iskazani u Kunama, a izvještaji nakon uvođenja Eura budu iskazani u Eurima. U slučaju izvještaja s paralelnim podacima Kune će se preračunavati po službenom tečaju konverzije, a u svrhu kvalitetnije usporedivosti. Prilagodba informatičkih sustava u ovom slučaju je vrlo bitna.

Nadamo se da ćemo uspjeti što „bezbolnije“ proći kroz cijeli proces prelaska na Euro i da ćemo kao društvo uspjeti minimizirati sve s time povezane troškove.