U trenutku kada je nabavljena dugotrajna imovina spremna za uporabu počinje proces obračuna amortizacije. Trošak amortizacije je porezno priznat.

Međutim postoje periodi u kojima se dugotrajna imovina ne koristi.

Poduzetnici se mogu suočiti sa smanjenim obimom posla i iz tog razloga jednostavno kroz taj period ne upotrebljavaju određenu dugotrajnu imovinu odnosno ne obavljaju gospodarsku aktivnost korištenjem navedene dugotrajne imovine.

Također se može dogoditi da se nabavi dugotrajna imovina koja se amortizira kao jedna cjelina, kao što je npr. nekretnina, a kroz neki period je u upotrebi samo dio te imovine, npr. dio nekretnine kao što su skladište, uredi, garaže itd.

Ako se dugotrajna imovina ne koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti, trošak obračunate amortizacije za taj period nije porezno priznat.

U slučaju da se ne koristi samo dio dugotrajne imovine koja se amortizira kao jedna cjelina, porezno je priznat ukupan trošak amortizacije.

Može se dogoditi da poduzetnik neće koristiti neku dugotrajnu imovinu za obavljanje gospodarske djelatnosti kroz cijelo godišnje obračunsko razdoblje.

Zbog toga trošak amortizacije nije porezno priznat, ali ga je moguće priznati u nekom narednom razdoblju kada će dugotrajna imovina ponovno biti u „pogonu“.

Kod naknadnog priznavanja privremeno nepriznatog troška amortizacije dugotrajne imovine treba voditi računa o tome da je moguće priznati trošak amortizacije maksimalno do iznosa dvostruko porezno priznate stope.

Ako je npr. redovna amortizacijska stopa 10%, te poduzetnik nije koristio dugotrajnu imovinu za obavljanje gospodarske djelatnosti u periodu od 3 godine, čime je akumulirao 30% privremeno porezno nepriznate amortizacije, u godini kada ponovno stavi u uporabu dugotrajnu imovinu moći će porezno priznato iskoristiti maksimalno 20% prethodno porezno nepriznate amortizacije.

Dugotrajna imovina stavljena izvan uporabe može biti na neki način rashodovana, npr. prodajom.

Tada privremeno nepriznata amortizacija više nema obilježje privremenog jer dugotrajne imovine više nema i samim time nema mogućnosti za naknadno priznavanje troška amortizacije.

Ovakav rasplet situacije teretit će neto dobitak.

Ovim tekstom želimo skrenuti pažnju na efekte koji nastaju prilikom privremenog ili stalnog prestanka korištenja dugotrajne imovine, a gledano s računovodstvenog motrišta.