Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju poslovnih prostora.

Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa porezne uprave E-Porezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Elektronički servis E-Porezna omogućava obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor, te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor.

Obveznik podatke dostavlja pojedinačno za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježe postupku fiskalizacije izdavanja računa.

Podaci o poslovnim prostorima sadrže sljedeće :

 • OIB obveznika fiskalizacije
 • Oznaku poslovnog prostora koju obveznik fiskalizacije utvrdi internim aktom
 • Adresu poslovnog prostora
 • Tip poslovnog prostora (fiksni poslovni prostor, pokretni poslovni prostor, Internet trgovina, samoposlužni uređaj)
 • Vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
 • Radno vrijeme i radne dane
 • Datum otvaranja poslovnog prostora
 • Datum zatvaranja poslovnog prostora
 • Status poslovnog prostora (otvoren, privremeno zatvoren, zatvoren)
 • Oznaku o izdavanju pratećeg dokumenta (ponuda, narudžba i sl.)
 • Podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja

Obveznik fiskalizacije treba dostavljati i promjene podataka o poslovnom prostoru, a tipovi promjena koje je potrebno dostaviti su :

 • Promjena adrese
 • Promjena radnog vremena
 • Promjena djelatnosti
 • Poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara
 • Promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja
 • Promjena podataka o oznaci o izdavanju pratećih dokumenata

Promjene koje obveznik fiskalizacije može izvršiti, a vezane uz status poslovnog prostora, odnosno da li je poslovni prostor otvoren, privremeno zatvoren ili trajno zatvoren, su sljedeće :

 • Kada je poslovni prostor u statusu „otvoren“ tada ga je moguće :
  • Privremeno zatvoriti odabirom statusa „privremeno zatvoren“
  • Trajno zatvoriti odabirom statusa „zatvoren“
  • Promijeniti posljednji datum otvaranja ako je iz budućnosti
  • Označiti/odznačiti oznaku o izdavanju dokumenta iz čl.27.b Zakona
 • Kada je poslovni prostor u statusu „privremeno zatvoren“ tada je moguće :
  • Pregledavati podatke tog poslovnog prostora
  • Ispisivati podatke poslovnog prostora
  • Ponovno otvoriti poslovni prostor odabirom statusa „otvoren“
  • Promijeniti posljednji datum privremenog zatvaranja ako je iz budućnosti
  • Trajno zatvoriti poslovni prostor odabirom statusa „zatvoren“
  • Ostale podatke poslovnog prostora koji je privremeno zatvoren nije moguće mijenjati
 • Kada je poslovni prostor u statusu „zatvoren“ tada je moguće :
  • Pregledavati podatke poslovnog prostora
  • Ispisati podatke poslovnog prostora

Obveznik fiskalizacije može privremeno zatvoriti svoj poslovni prostor u npr. nekoj od sljedećih situacija : ako se radi o sezonskoj djelatnosti, zbog adaptacije poslovnog prostora, zbog bolovanja radnika, zbog korištenja godišnjeg odmora, za vrijeme inventure, zbog preseljenja na drugu lokaciju i u drugim slučajevima kada se u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost.

Prethodno navedene situacije najčešće su prisutne tijekom ljetnih mjeseci, a neke od njih i tijekom zime.

U ljetnom periodu osim privremenog zatvaranja poslovnog prostora radi korištenja godišnjeg odmora često dolazi i do promjena rasporeda radnog vremena.

Neki poduzetnici koriste period tijekom godine u kojem imaju smanjeni obim poslovanja za preuređenje, popravke ili bilo koji drugi oblik adaptacije poslovnih prostora, a što je još jedan od češćih slučajeva prijave privremenog zatvaranja poslovnog prostora.

Točan postupak prijave privremeno zatvorenog poslovnog prostora objašnjen je u korisničkim uputama izdanim od strane porezne uprave na temu fiskalizacija prijava poslovnih prostora.

Upute su detaljne i poželjno ih je dobro proučiti te na vrijeme unijeti u sustav sve potrebne podatke.

Za pristup sustavu E-Porezna potreban je valjani elektronički certifikat i važeća punomoć za poslovni subjekt čiji podaci se unose odnosno mijenjaju.

Nakon što završe svi događaji ili radnje koje su bile uzrok privremenog zatvaranja poslovnog prostora, potrebno je ponovno u sustavu E-Porezna evidentirati da je poslovni prostor u statusu „otvoren“ i to najkasnije na dan ponovnog otvaranja.

Aplikacija za unos podataka o poslovnim prostorima u sustavu E-Porezna datira još od 01. srpnja 2017.g.