Novim Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 10/2017) propisana su pravila vezana uz mogućnost isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo koje pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa ne podliježu obvezi oporezivanja.

Čemu služi dnevnica?

Dnevnica služi za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Uvjeti za isplatu dnevnice…

Službenim putovanjem smatra se putovanje do 30 dana neprekidno i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Utvrđivanje dnevnice!

Inozemna dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Hrvatske. Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zrakoplov, inozemna dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatskoj. Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Hrvatskoj. Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu. Ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenog na službenom putu.

Primjeri obračuna dnevnica

Primjer 1.
Odredište putovanjaAmsterdam, Nizozemska
Sredstvo prijevozaOsobni automobil
Datum i vrijeme odlaska01.02.2017. 08:00
Datum i vrijeme dolaska04.02.2017. 03:45

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom na službeno putovanje u Amsterdam (Nizozemska) po nalogu poslodavca. Svrha puta je poslovni sastanak s klijentom u Amsterdamu. Radnik je tijekom putovanja prema Amsterdamu prenoćio u Frankfurtu (Njemačka). Obračun dnevnica je sljedeći:

DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
01.02.2017.HRVATSKA08:00 (polazak)01:30
01.02.2017.SLOVENIJA09:3001:00
01.02.2017.AUSTRIJA10:3003:30
01.02.2017.NJEMAČKA14:0006:00
01.02.2017.NJEMAČKA-NOĆENJE20:0011:30
02.02.2017.NIZOZEMSKA07:3030:30
03.02.2017.NJEMAČKA14:0007:30
03.02.2017.AUSTRIJA21:3003:30
04.02.2017.SLOVENIJA01:0001:00
04.02.2017.HRVATSKA03:45 (povratak)01:45

Ukupno provedeno na putu po zemljama:

Hrvatska=03:15

Slovenija=02:00

Austrija=07:00

Njemačka=25:00

Nizozemska=30:30

Radnik ima pravo na ukupno 3 dnevnice (ukupno vrijeme provedeno na putu 67:45).

Radnik zato što je upućen na službeni put automobilom u Nizozemsku, vrijeme provedeno u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji (zato što je manje od 12 sati) pribraja se Nizozemskoj dnevnici, a vrijeme provedeno u Njemačkoj je duže od 12 sati te zbog toga se računa jedna Njemačka dnevnica. Iz primjera slijedi da radnik ima pravo na ukupno: 2 Nizozemske dnevnice i 1 Njemačku dnevnicu.

Primjer 2.
Odredište putovanjaMadrid, Španjolska
Sredstvo prijevozaAvion
Datum i vrijeme odlaska06.02.2017. 07:30
Datum i vrijeme dolaska08.02.2017. 20:00

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom do aerodroma Pleso na službeno putovanje avionom u Madrid (Španjolska) po nalogu poslodavca. Svrha puta su poslovni sastanci s klijentom u Madridu. Obračun dnevnica je sljedeći:

DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
06.02.2017.HRVATSKA09:30 (polazak aviona)02:00
08.02.2017.HRVATSKA18:30 (dolazak aviona)01:30

Ukupno provedeno na putu po zemljama:

Hrvatska=03:30

Španjolska=57:00

Radnik ima pravo na ukupno 2,5 dnevnice (ukupno vrijeme provedeno na putu 60:30).

S obzirom na to da je ukupno vrijeme provedeno na putu od polaska od kuće do polijetanja aviona te od slijetanja aviona do dolaska kući manje od 8 sati radnik nema pravo na neoporezivu isplatu tuzemne dnevnice, a ukupno provedeno vrijeme u inozemstvu iznosi 57 sati što daje radniku pravo na 2,5 Španjolske dnevnice. Zato što se ovdje radi o putovanju avionom sate provedene u Hrvatskoj od i do aerodroma ne pribrajamo satima provedenim u inozemstvu. Ukoliko bi primjerice vrijeme provedeno u Hrvatskoj do polaska aviona i od slijetanja aviona do dolaska kući bilo duže od 8 sati tada bi radnik imao pravo i na obračun Hrvatske dnevnice. Iz primjera slijedi da radnik ima pravo na ukupno: 2,5 Španjolske dnevnice.

Primjer 3.
Odredište putovanjaBeograd, Srbija
Sredstvo prijevozaOsobni automobil
Datum i vrijeme odlaska09.02.2017. 07:00
Datum i vrijeme dolaska09.02.2017. 20:00

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom na službeno putovanje u Beograd (Srbija) po nalogu poslodavca. Svrha puta je poslovni sastanak s klijentom u Beogradu. Obračun dnevnica je sljedeći:

DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
09.02.2017.HRVATSKA07:00 (polazak)03:00
09.02.2017.SRBIJA10:0006:00
09.02.2017.SRBIJA16:00 
09.02.2017.HRVATSKA20:00 (povratak)04:00

Ukupno provedeno na putu po zemljama:

Hrvatska=07:00

Srbija=06:00

Radnik ima pravo na ukupno 1 dnevnicu (ukupno vrijeme provedeno na putu 13:00).

Radniku se zasebno obračunava dnevnica za vrijeme provedeno na putu u Hrvatskoj i Srbiji, a s obzirom na to da niti u jednoj zemlji u ovom primjeru nije provedeno dovoljno vremena za obračun dnevnice radniku se obračunava Hrvatska dnevnica za ukupno provedeno vrijeme na putu. Iz primjera slijedi da radnik ima pravo na ukupno: 1 Hrvatsku dnevnicu.