Pravne i fizičke osobe koje se bave slobodnim zanimanjima i registriranim djelatnostima obvezne su plaćati poreze, doprinose i druga javna davanja na propisane uplatne račune koristeći propisane forme i šifrarnike za popunjavanje poziva na broj primatelja.

Za razne vrste uplata obveznici su dužni predavati za to predviđene prateće obrasce.

Od kad je uveden JOPPD obrazac naredbom je propisano da se na nalozima za plaćanje javnih davanja, za koje postoji obveza predavanja JOPPD obrasca, upisuju sljedeće stavke :

 • IBAN proračunskog prihoda
 • Model – HR68
 • Poziv na broj primatelja – trodijelna brojčana oznaka koja sadrži prvo šifru vrste proračunskog prihoda, drugo OIB platitelja i treće šifru JOPPD obrasca na točan dan plaćanja.

Kako prilikom plaćanja može doći do pogrešaka u vidu greške kod unosa nekih od prethodno navedenih podataka, neispravno unesenog iznosa plaćanja, zatim izvršenog plaćanja na dan koji ne odgovara šifri JOPPD obrasca i sl., u okviru sustava ePorezna osmišljena je aplikacija za povezivanje nepovezanih uplata.

Zahtjeve za preknjiženje nepovezanih uplata obveznici odrađuju sami bez referenata porezne uprave odnosno specifikacije nepovezanih uplata rade ovlaštenici u sustavu ePorezna kao što su npr. vanjski računovodstveni servisi.

Preostali zahtjevi za preknjiženje koji nisu vezani uz JOPPD obrazac podnose se u sustavu ePorezna kroz standardne postupke za preknjiženje i eventualno ako sustav iz nekog razloga ne provede automatski zadano preknjiženje potrebno je direktno kontaktirati nadležnog referenta porezne uprave ili uputiti zahtjev putem kontakt forme „Pišite nam“ u sustavu ePorezna.

Kao što smo prethodno naveli, plaćanja javnih davanja vezanih uz JOPPD obrazac moraju u pozivu na broj primatelja imati odgovarajuću trodijelnu brojčanu oznaku kako bi sustav mogao pravilno upariti zaduženi obrazac s izvršenim uplatama.

Svaka vrsta javnog davanja sustavno se raspoređuje na stjecatelje koji su navedeni na B stranici JOPPD obrasca. Tako se vode točne evidencije isplaćenih oporezivih i neoporezivih primitaka po pojedinom stjecatelju te sukladno tome obračunanim doprinosima i porezima, a što će poslužiti za izdavanja poreznih potvrda fizičkim osobama u razne svrhe dokazivanja određenog statusa, zatim za izdavanja rješenja godišnjih poreznih prijava i također prema potrebi za razmjenu podataka s drugim državnim institucijama.

Obveznicima je omogućeno u sklopu SNU aplikacije napraviti uvid u :

 • Nepovezane uplate
 • Arhivu nepovezanih uplata koje su povezane putem SNU aplikacije
 • JOPPD obrasce prema određenim kriterijima
 • SNU obrasce koji mogu imati status „zaprimljen“ i „obrađen“

Prilikom kreiranja zahtjeva za uparivanjem nepovezane uplate moguće je odabrati nekoliko vrsta poslova :

 • Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda
 • Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda
 • Promjena vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća
 • Povrat više uplaćene svote prihoda (neće biti odobren ako obveznik ima dospjelih neplaćenih drugih javnih davanja)
 • Zatvaranje naplaćenih kamata

Aplikacija SNU je omogućila da ispravke nastale zbog krivih plaćanja javnih davanja vezanih uz JOPPD obrazac mogu odraditi obveznici samostalno i u kraćem roku neovisno od angažmana referenata porezne uprave.