Skip to main content Skip to search

Sudsko vještačenje

SUDSKO VJEŠTAČENJE

Specijalizirani smo za područje financija, računovodstva i poreza. Za sudske postupke izrađujemo vještačenja dok za sve druge postupke izrađujemo nalaz mišljenja. Osnovna uloga nam je pomoći sudu i/ili stranci u određenim pitanjima za koje sud i/ili stranka nema dovoljno znanja.

S obzirom na to da nismo pravnici naše vještačenje se odnosi isključivo na činjenice koje su nam prezentirane i za koje vještačenje je ili sud izdao rješenje ili stranka dala zahtjev.

Faze vještačenja su:

  • Upoznavanje s predmetom tj.pomna analiza svakog dokumenta priležećeg spisu
  • Priprema za vještačenje tj.plan rada temeljem upoznatog spisa
  • Sortiranje podataka i priprema nalaza
  • Izrada teksta nalaza i mišljenja

Kao vještaci stalno proširujemo svoju stručnu naobrazbu i konstantno pratimo razvoj naše struke, a što propisuje Etički kodeks sudskih vještaka.