Porez na dodanu vrijednost (PDV) jedan je od oblika općeg poreza na promet. Radi se o porezu koji se ubire u svim fazama proizvodnje i prometa i pritom se oporezuje neto (dodana) vrijednost koju poduzetnik dodaje na dobra i usluge prije nego ih proda dalje.

PDV-om se u RH oporezuju sljedeće aktivnosti:

1. isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav

2. stjecanje dobara unutar Europske unije u tuzemstvu uz naknadu

3. isporuka novih prijevoznih sredstava

4. korištenje dobrima koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika

5. obavljanje usluga poreznog obveznika bez naknade za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika

6. uvoz dobara.

Porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Registriranje za potrebe PDV-a

Svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj ili tekućoj  kalendarskoj godini prešla iznos ​od 39.816,84 eura. Porezni obveznik upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa. Onaj tko je u sustavu ima pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima.

Ulazak i izlazak

Ulazak po sili zakona smatra se onim trenutkom kad porezni obveznik pređe prag isporuka i obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a. Isti taj porezni obveznik može izaći iz sustava PDV-a od 01. siječnja sljedeće godine ako je u tekućoj godini obavio isporuke dobara i usluga ispod propisanog praga. O tome treba obavijestiti Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a može biti i na vlastiti zahtjev. Naime, poduzetnik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a i ako ne ostvari prag prometa od 39.816,84 eura. Takva odluka poreznog obveznika obvezuje sljedeće tri godine na primjenu redovitog postupka oporezivanja PDV-om. Tek nakon tog roka, a pod uvjetom da je ostvareni promet u trećoj godini ispod propisanog praga, porezni obveznik može izaći iz sustava PDV-a od 01. siječnja sljedeće godine. O tome treba obavijestiti Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

Da ili ne

Tko su vaši kupci i koja je vaša gospodarska djelatnost te imate li poslovni plan? Kad na to odgovorite tada je odluka svakako na vama. Ako je primjerice namjera da se na početku poslovanja naprave značajnija investicijska ulaganja u imovinu i ako su vaši dobavljači u sustavu PDV-a, tada ima smisla ući u sustav PDV-a. Ako su vaši kupci porezni obveznici u sustavu PDV-a tada je PDV među vama neutralna stavka pa tim više ne treba dvojiti oko ulaska u sustav PDV-a.  No, ako prodajete krajnjim kupcima fizičkim osobama (građanima), njima će, zbog vašeg ulaska u sustav PDV-a, sve vaše usluge i dobra biti skuplje za iznos PDV-a. U tom slučaju treba vidjeti hoćete li ostati konkurentni na tržištu, ako odlučite postati obveznikom PDV-a odnosno da li vam se to isplati.