Uspješni poslodavci koji konstantno vode poslovanje u korak s vremenom i prate najnovije trendove, prepoznali su pozitivan utjecaj na rad i produktivnost svojih zaposlenika u vidu zbližavanja i upoznavanja kroz neformalno druženje.

Uobičajeno je organiziranje raznih aktivnosti izvan poslovnog okruženja koje uključuju odlazak u prirodu, bavljenje nekim sportom, igranje raznih igara i sl. gdje se suradnici mogu opustiti i samim time bolje upoznati i međusobno povezati. Tako zaposlenici dobiju bolji osjećaj pripadnosti nekom kolektivu i u takvoj poticajnoj atmosferi i duhu zajedništva grade čvrste odnose sa suradnicima koje prenose i u poslovno okruženje. Poslodavci time ostvaruju svoj cilj jer stvaraju zdrav i uspješan kolektiv. Većina druženja tog tipa uključuje zajedničko opuštanje na kraju dana uz hranu i piće.

S obzirom na vrstu troškova i kome su namijenjeni postavlja se pitanje na koji način se takvi troškovi tretiraju s porezne i računovodstvene strane.

Poslodavac koji ugosti svoje zaposlenike i omogući im konzumaciju hrane, pića, smještaja, prijevoza, razne rekreacije i sl. bez naknade, a sve u svrhu team building-a, zapravo zaposlenicima omogućava primitak koji se smatra plaćom u naravi od nesamostalnog rada.

Kako bi trošak team building-a bio porezno priznat, potrebno je obračunati plaću u naravi za svakog zaposlenika kojemu je navedena konzumacija omogućena. Na ime troškova team building-a poslodavac zaprima različite račune od npr. agencije za organizaciju, za smještajne kapacitete, za trošak hrane i pića, za najam sportskih terena i rekvizita i sl. što je ukupno potrebno podijeliti i utvrditi koliki je trošak po zaposleniku. Tako utvrđeni trošak predstavlja neto primitak zaposlenika na koji je potrebno obračunati pripadajuće doprinose i poreze. Poslodavcima je ovaj oblik troškova najskuplji i zbog toga osmišljavaju načine kako organizirati slična događanja, a da u konačnici prođu povoljnije.

Tvrtke u sklopu team building-a ugošćuju poslovne partnere s kojima tako održavaju dobre poslovne odnose i također se zbližavaju provodeći vrijeme u ugodnom neformalnom druženju. Troškovi team building-a ovakvih karakteristika predstavljaju reprezentaciju (potrebno je na poleđini računa navesti naziv tvrtke čiji su članovi ugošćeni i potpis odgovorne osobe) za poslodavca i tako će biti porezno i knjigovodstveno tretirani. U ovom slučaju nije potrebno obračunati plaću u naravi za dio troška koji se odnosi na zaposlenike, a tretman troška reprezentacije nam je poznat.

Još jedan oblik team building-a je popularan kod poslodavaca s obzirom na tretman troškova i općenitog učinka na poslovanje. Naime u sklopu zajedničkog neformalnog druženja poslodavci organiziraju seminare na temu timskog rada, unapređenja poslovanja ili na neku drugu temu koja je u okviru djelatnosti odnosno u području interesa poslodavca. Takvi se troškovi smatraju izdacima za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i u potpunosti su porezno priznati ako su plaćeni pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje te djelatnosti. Prilikom upućivanja na obrazovanje i povratka s obrazovanja porezno su priznati troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarnih izdataka te dnevnice do propisanih neoporezivih iznosa. Ovaj karakter team building-a predstavlja jedno od zanimljivih rješenja kako spojiti ugodno s korisnim. Kod tretmana troškova u kojima je uključen neki oblik stručnog obrazovanja također nije potrebno obračunati plaću u naravi za zaposlenike.

Prošli smo nekoliko situacija u kojima tretman troškova team building-a ovisi o njegovom karakteru, a to je sljedeće :

  • zabava, druženje, sportske igre, ugošćenje zaposlenika
  • porezno priznati trošak ako je razmjerni dio svakog zaposlenika tretiran kao neto primitak i pri tome obračunata plaća u naravi
  • zabava, druženje, sportske igre, ugošćenje poslovnih partnera
  • tretman troška jednak trošku reprezentacije (potrebno je na poleđini računa navesti naziv tvrtke čiji su članovi ugošćeni i potpis odgovorne osobe)
  • standardni team building koji uključuje stručne seminare ili neki drugi oblik obrazovanja prisutnih zaposlenika
  • tretman troška jednak putnim troškovima na službenom putovanju

Koji god način team building-a je neka tvrtka odabrala vjerujemo da će postići cilj i u konačnici profitirati.