Ako je sjedište trgovačkog društva na jednoj adresi, a postoji ured iz kojeg se obavlja djelatnost na drugoj adresi potrebno je uz Odluku direktora o osnivanju „ureda“ prijaviti dio poslovnog subjekta.

Za prijavu dijela poslovnog subjekta potrebno je Državnom zavodu za statistiku:

 • dostaviti obrazac RPS-2 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta.

Uz popunjen obrazac RPS-2 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

 • odluke o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar te
 • dokaz o uplati 5,70 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3.

Za prijavu promjene dijela poslovnog subjekta potrebno je Državnom zavodu za statistiku:

 • dostaviti obrazac RPS-2 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta.

Uz popunjen obrazac RPS-2 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

 • odluke o promjeni dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o promjeni dijela poslovnog subjekta u posebnom registru te
 • dokaz o uplati 5,70 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3.

Ako želite osnovati poslovnicu tj.podružnicu tada se Odluka o osnivanju mora ovjeriti i od strane javnog bilježnika, dopuniti Izjava o osnivanju ili Društveni ugovor odnosno statut društva i izvršiti promjena u Trgovačkom sudu. Navedeno treba prijaviti i Državnom zavodu za statistiku.

Članak 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93-110/15)

 1. Trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavljaju svoje djelatnosti.
 2. Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgovac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva. Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik.
 3. Podružnice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.
 4. U odluci o osnivanju podružnice navode se:
 • tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice,
 • djelatnosti podružnice,
 • ime i prezime, odnosno imena i prezimena, osobni identifikacijski broj i prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača.

Članak 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93-110/15)

 • Podružnica se upisuje u sudski registar suda nadležnoga po mjestu sjedišta osnivača.
 • Prijavu za upis podružnice u sudski registar osnivač podnosi sudu nadležnom po mjestu sjedišta osnivača. Tome sudu podnosi se i prijava za upis promjene upisa u sudskom registru.

Pa sad, svakome po potrebi 🙂