Skip to main content Skip to search

Usluge

Knjigovodstvo

Knjižimo poslovnu dokumentaciju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Jednom mjesečno preuzimamo dokumentaciju kod klijenta ili klijent dolazi do nas, a za one koji vole e-poslovanje izmjenjujemo dokumentaciju putem e-pošte. Sortiramo zaprimljenu dokumentaciju te provodimo formalne i računske kontrole. Prikupljamo, obrađujemo i analiziramo za vas.

ČITAJ VIŠE

Računovodstvo

Knjiženja koja provodimo temeljena su na vjerodostojnim ispravama koje prate gospodarske procese i financijske tokove te se vremenskim slijedom sustavno bilježe u poslovne knjige, a nastale su poslovnim promjenama na imovini, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima i financijskom rezultatu poslovanja. Analiziramo poslovanje te uočavamo i upućujemo na propuste tražeći najadekvatnije rješenje za unapređenje poslovanja.

ČITAJ VIŠE

Poslovno savjetovanje

Dovesti porezne obveze poslovnog subjekta na optimalnu razinu, u okviru primjene važećih poreznih propisa, naša je uža specijalnost. Izrađujemo porezne planove i analiziramo ih, a sve kako bi klijentova poslovna odluka bila što kvalitetnija. S klijentom smo od samog početka, od trenutka kada je ideja osmišljena i napravljen okvirni plan s kojim se izlazi na tržište. Pronalazimo optimalni oblik osnivanja poslovnog subjekta koji je najisplativiji u datom trenutku.

ČITAJ VIŠE

Administracija

Sve više i više klijent traži osobnog računovođu od vanjskog računovodstvenog servisa. Uzimajući to u obzir organizirani smo i sposobni pomagati u boljem rukovanju s plaćanjem dobavljačima, korespondencijom s klijentima, analizirati dospjela nenaplaćena potraživanja, obraćati pažnju na smanjenje troškova, porezne uštede te pružati dubinske značajne analize stanja poslovnog subjekta.

ČITAJ VIŠE