Novim Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 128/2017) u primjeni od 01.01.2018. propisana su nova pravila vezana uz obračun dnevnica za službena putovanja u inozemstvo koje pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa ne podliježu obvezi oporezivanja.

U prošlogodišnjem članku pisali smo o svrsi dnevnice kao i o uvjetima isplate dnevnice pa krećemo odmah s primjerima koji vrijede za ovu godinu, a nadamo se i za neki duži period od godine dana.

Primjeri obračuna dnevnica


Primjer 1.

Odredište putovanjaBeograd, Srbija
Sredstvo prijevozaOsobni automobil
Datum i vrijeme odlaska12.02.2018. 09:00
Datum i vrijeme dolaska13.02.2018. 18:00
Ukupno sati provedeni na putu33:00
Pravo na ukupno dnevnica1,5 (1 SRB dnevnica + 1/2 HR dnevnica)

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom na službeno putovanje u Beograd po nalogu poslodavca. Svrha puta je poslovni sastanak s klijentom u Beogradu. Obračun dnevnica je sljedeći:


DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
12.02.2018.HRVATSKA09:00 (polazak)03:00
12.02.2018.SRBIJA12:00 
13.02.2018.SRBIJA15:0027:00
13.02.2018.HRVATSKA18:00 (povratak)03:00

Ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.


Primjer 2.

Odredište putovanjaKopenhagen, Danska
Sredstvo prijevozaAvion
Datum i vrijeme odlaska14.02.2018. 06:30
Datum i vrijeme dolaska16.02.2018. 16:30
Ukupno sati provedeni na putu58:00
Pravo na ukupno dnevnica2,5 (2,5 DK dnevnica)

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom do aerodroma Pleso na službeno putovanje avionom u Kopenhagen po nalogu poslodavca. Polazak aviona je u 09:00. Svrha puta su poslovni sastanci s klijentom u Kopenhagenu.

Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni prijevoz, inozemna dnevnica se obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.


Primjer 3.

Odredište putovanjaBarcelona, Španjolska i Porto, Portugal
Sredstvo prijevozaOsobni automobil
Datum i vrijeme odlaska19.02.2018. 05:00
Datum i vrijeme dolaska24.02.2018. 18:30
Ukupno sati provedeni na putu133:30
Pravo na ukupno dnevnica6 (2,5 ES dnevnica + 2,5 PT dnevnica +1 FR dnevnica)

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom na službeno putovanje u Barcelonu i Porto po nalogu poslodavca. Svrha puta je poslovni sastanak s klijentima u Barceloni i Portu. Radnik je tijekom putovanja na povratku prenoćio u Nici, Francuska. Obračun dnevnica je sljedeći:


DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
19.02.2018.HRVATSKA05:00 (polazak)0:45
19.02.2018.SLOVENIJA05:45 
19.02.2018.SLOVENIJA07:4502:00
19.02.2018.ITALIJA07:45 
19.02.2018.ITALIJA13:4506:00
19.02.2018.FRANCUSKA13:45 
19.02.2018.FRANCUSKA18:4505:00
19.02.2018.ŠPANJOLSKA18:45 
21.02.2018.ŠPANJOLSKA14:0043:15
21.02.2018.PORTUGAL14:00 
23.02.2018.PORTUGAL08:0042:00
23.02.2018.ŠPANJOLSKA08:00 
23.02.2018.ŠPANJOLSKA16:0008:00
23.02.2018.FRANCUSKA16:00 
24.02.2018.FRANCUSKA09:0017:00
24.02.2018.ITALIJA09:00 
24.02.2018.ITALIJA15:0006:00
24.02.2018.SLOVENIJA15:00 
24.02.2018.SLOVENIJA17:3002:30
24.02.2018.HRVATSKA18:30 (povratak)01:00

Radnik zato što je upućen na službeni put automobilom u Španjolsku i Portugal, vrijeme provedeno u Sloveniji, Italiji i Francuskoj (zato što je manje od 12 sati) u odlasku pribraja se Španjolskoj dnevnici, a vrijeme provedeno u Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Sloveniji (zato što je manje od 12 sati) u povratku pribraja se Portugalskoj dnevnici. Pri povratku se je radnik zadržao u Francuskoj duže od 12 sati (noćenje) pa ima pravo i na Francusku dnevnicu.

Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.


Primjer 4.

Odredište putovanjaAmsterdam, Nizozemska
Sredstvo prijevozaOsobni automobil
Datum i vrijeme odlaska26.02.2018. 06:00
Datum i vrijeme dolaska28.02.2018. 23:00
Ukupno sati provedeni na putu65:00
Pravo na ukupno dnevnica3 (3 NL dnevnica)

Radnik je iz Zagreba krenuo osobnim automobilom na službeno putovanje u Amsterdam po nalogu poslodavca. Svrha puta je poslovni sastanak s klijentom u Amsterdamu. Obračun dnevnica je sljedeći:


DATUMDRŽAVAULAZ/IZLAZTRAJANJE PUTA
26.02.2018.HRVATSKA06:00 (polazak)01:00
26.02.2018.SLOVENIJA07:00 
26.02.2018.SLOVENIJA08:0001:00
26.02.2018.AUSTRIJA08:00 
26.02.2018.AUSTRIJA11:0003:00
26.02.2018.NJEMAČKA11:00 
26.02.2018.NJEMAČKA19:3008:30
26.02.2018.NIZOZEMSKA19:30 
28.02.2018.NIZOZEMSKA09:3038:00
28.02.2018.NJEMAČKA09:30 
28.02.2018.NJEMAČKA18:0008:30
28.02.2018.AUSTRIJA18:00 
28.02.2018.AUSTRIJA21:0003:00
28.02.2018.SLOVENIJA21:00 
28.02.2018.SLOVENIJA22:0001:00
28.02.2018.HRVATSKA23:00 (povratak)01:00

Radnik zato što je upućen na službeni put automobilom u Nizozemsku, vrijeme provedeno u odlasku i povratku u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj (zato što je manje od 12 sati) pribraja se Nizozemskoj dnevnici.

Inozemna dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Republike Hrvatske.

Obračun dnevnica iz godine u godine sve je kompleksniji pa pripazite!

Osim toga, a za kraj nemojte zaboraviti platiti poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvo za putovanja u zemlje koje nisu članice Europske Unije i iznimno za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Norvešku, Island, Švicarsku i Lihtenštajn.