Izmijenjenom stopom poreza na dohodak od kapitala s 40% na 12% vlasniku se isplati dati zajam trgovačkom društvu s kamatom.

Trgovačka društva često imaju nedostatak novca za podmirenje redovnih tekućih obveza. Vlasnik takvog društva ima više izbora, ili zatražiti kredit kod banke (pitanje je da li bi banka odobrila kredit), ili dokapitalizirati društvo (pitanje je troškova bilježnika i sudskih pristojbi), ili dati društvu zajam.

Dati zajam društvu s kamatom ima efekt na ukupne troškove pa samim time i na osnovicu poreza na dobit. Pogledajmo u nastavku!

Vlasnik iz Zagreba je dao zajam trgovačkom društvu i ukupna kamata na glavnicu iznosi 10.000,00 kuna. Kod isplate kamate obračun poreza i prireza na dohodak od kapitala je sljedeći:

Kamata = 10.000,00 kuna

Porez 12% = 1.200,00 kuna

Prirez 18% = 216,00 kuna

Neto iznos kamate za isplatu = 8.584,00 kuna

Efekt zajma s kamatom i beskamatnog (0%) zajma je sljedeći:


Red.br.Primjer 1Iznos Primjer 2Iznos
1PRIHODI15.000,00 PRIHODI15.000,00
2RASHODI0,00 RASHODI10.000,00
3OSNOVICA15.000,00 OSNOVICA5.000,00
4POREZ 12% 1.800,00 POREZ 12%600,00
5DOBIT13.200,00 DOBIT 4.400,00
6POREZ 12% 1.584,00 POREZ 12%528,00
7PRIREZ 18% 285,12 PRIREZ 18% 95,04
8DOBIT VLASNIKU11.330,88 DOBIT VLASNIKU 3.776,96

Iz Primjera 1 vidljivo je da vlasnik da bi si isplatio ukupnu dobit mora prethodno platiti ukupno 3.669,12 kuna poreza (1.800,00+1.584,00+285,12) dok si istovremeno može isplatiti 11.330,88 kuna dobiti na tekući ili žiro račun.

Iz Primjera 2 vidljivo je da vlasnik da bi si isplatio ukupnu kamatu i dobit mora prethodno platiti ukupno 2.639,04 kuna poreza (1.200,00+216,00+600,00+528,00+95,04) dok si istovremeno može isplatiti 12.360,96 kuna kamate i dobiti na tekući ili žiro račun.

Ovim člankom željeli smo uputiti na mogućnost koja je u skladu s pozitivnim propisima. Ovisno o tome što je vama bitno u poslovanju, svakako imate pravo izbora!